Zwiększenie ergonomii na stanowiskach pracy

P.P.H.U Tekmar S.C Agata Tekieli, Michał Tekieli

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Okres realizacji projektu: 01.09.2023-30.11.2023

Celem projektu  jest wdrożenie programu ukierunkowanego  na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy. Projekt obejmuje pracowników, którzy wyrazili chęć udziału w programie. Projekt obejmuje doposażenie stanowisk pracy w sprzęt poprawiający ergonomię pracy, który skutecznie pomoże zredukować czynniki mogące powodować dolegliwości zdrowotne związane z pracą.

Program realizowany będzie przez 3 miesiące od 01.09.2023 do 30.11.2023.

Poprzez realizację projektu pracownicy zdobędą wiedzę o profilaktyce przeciwdziałaniu zdrowotnych czynnikom ryzyka występujących w miejscu pracy. Pozyskane środki pomogą doposażyć stanowiska pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt ułatwiający wykonywanie codziennych obowiązków.

Dofinansowanie projektu z UE: 109 184, 56 PLN

Całkowity koszt projektu: 128 452, 43 PLN